• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

Gayrimenkul Hukuku

Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
-Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
-İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
-Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
-Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
-İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
-Tmk Md. 1007 Orman tazminatı davası,
-Önalım (Şufa) davası,
-Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
-Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
-Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
-Muhdesatın aidiyeti davaları,
-İstihkak davaları
-Kira bedelinin belirlenmesi, uyarlanması davaları
-Tahliye davaları
-Hukuki danışmanlık
Nevizade Hukuk ve Danışmanlık | Sinop Gayrimenkul Avukatı olarak gayrimenkul davaları
kapsamındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman kadrosu avukatlık hizmeti
vermektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için randevu talep ediniz