• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

Ceza Hukuku

-Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,-Asliye ceza mahkemesinin görevli old..

Gayrimenkul Hukuku

Tapu kaydının düzeltilmesi davası,-Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu..

Aile Hukuku

-Anlaşmalı boşanma davaları-Çekişmeli boşanma davaları-Velayet davaları-Tanıma davaları-Babal..

İş ve Sos. Güv. Hukuku

-İş hukukuna ilişkin her türlü tespit davaları-İşe iade davaları-İş kazasından kaynaklanan..

İcra Hukuku

Menfi Tespit davalarıİstirdat davalarıİstihkak davalarıİtirazın kaldırılması davalarıİtirazın iptali..

Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,Vasiyetname ve mirasçı tayini sözle..

Vergi ve İdare Hukuku

Tam yargı davaları (İdarenin eylem ve işleminden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları)İdari İşlem..

Ticaret Hukuku

Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,Ticare..

Sigorta Hukuku

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)Motorlu Kara ..

Soru ve Sorunlarınız İçin
Bizimle İletişime Geçin