• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
Mirasta tenkis davası,
Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.
Nevizade Hukuk ve Danışmanlık | Sinop Miras Avukatı olarak miras hukuku davaları
kapsamındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman kadrosu avukatlık hizmeti
vermektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için randevu talep ediniz.