• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop
24 Temmuz 2023

Tapu Önalım davasında vergi dairesinde bedel düzeltmeye ilişkin karar...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/4384 E. 2021/86 K. Tapuda düşük gösterilen satış bedeli, önalım davası açılmadan önce vergi dairesine gidilip düzeltilir ise önalım bedeli, düzeltilen bu bedel olacaktır.      Detaylı bilgi için ..

5 Temmuz 2023

Eşin intihara teşebbüsü, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gö..

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas No: 2015/21970, Karar No: 2017/726 Eşin intihara teşebbüsü, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gösterir ve diğer eş için haklı bir boşanma sebebidir.   Boşanma davalarıyla ilgili detaylı bilgi için sinop boşanma avukatı bil..

5 Temmuz 2023

Uzlaştırmaya tâbi suçun tâbi olmayan suçla birlikte işlenmiş olması hâ..

Yargıtay 1. CD,2022/7532-8077E,K. Sanık hakkında TCK’nin 105/1. maddesi gereğince cinsel taciz ve TCK’nin 86/2. maddesi gereğince kasten yaralama suçlarından kamu davaları açıldığı, TCK'nin 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunun uzlaşma kapsamında ol..

Soru ve Sorunlarınız İçin
Bizimle İletişime Geçin