• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

Ticaret Hukuku

Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
Ticaret ve rekabet hukuku,
Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
Menfi Tespit davaları
İstirdat davaları
Çek davaları
İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
Sigorta hukuku davaları
İpoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları
Rekabet yasağına ilişkin davalar
Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar
Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar
Zayi Belgesi Verilmesi davası
Hukuki danışmanlık.
Nevizade Hukuk ve Danışmanlık | Sinop Ticaret Hukuku Avukatı olarak Ticaret hukuku davaları
kapsamındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman kadrosu avukatlık hizmeti
vermektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için randevu talep ediniz.