• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

Vergi ve İdare Hukuku

Tam yargı davaları (İdarenin eylem ve işleminden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları)
İdari İşlemin İptali davaları
Memur disiplin cezalarına ilişkin davalar
Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
Ödeme emrinin iptali davaları,
Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
Vergi Hukukundan kaynaklanan diğer davalar
Vergi suç ve ceza davaları
Vergi borcu davaları
Vergi İptal Davaları
Ecrimisil davaları
Tahliye davaları
Nevizade Hukuk ve Danışmanlık | Sinop İdare Hukuku Avukatı olarak İdare ve Vergi hukuku
davaları kapsamındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman kadrosu avukatlık
hizmeti vermektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için randevu talep ediniz.