• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı Nedir?

ceza avukatı veya ağır ceza avukatı, Asliye Ceza Mahkemelerinde, Sulh Ceza Hakimliğinde,  Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalara bakar. Yine ceza davalarına ilişkin Bölge Adliye Mahkemeleri ( İstinaf) ve Yargıtay ilgili ceza dairelerinde görülen (Temyiz) davalarda müvekkillerine hüküm kesinleşene kadar hukuki destek ve takibini sağlar. Hüküm kesinleştikten sonra ise müvekkilinin İnfaz Hukuku işlemlerinde müvekkiline hukuki destek ve yardım sağlar.

 

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalarla ilgilenen avukattır. Müvekkilinin asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarında hukuki destek sağlar.

 

Asliye Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Davalar Hangileridir?

 Asliye  Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren davalar sırasıyla şu şekildedir:

 1. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 2. Taksirle yaralama
 3. İnsan üzerinde deney
 4. Organ veya doku ticareti
 5. Eziyet
 6. Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 7. Kısırlaştırma
 8. Cinsel taciz
 9. Tehdit
 10. Şantaj
 11. Cebir
 12. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 13. Konut dokunulmazlığının ihlali
 14. Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 15. Haberleşmenin engellenmesi
 16. Hakaret
 17. Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 18. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 19. Özel hayatın gizliliğini ihlal
 20. Kişisel verilerin kaydedilmesi
 21. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 22. Hırsızlık
 23. Mala zarar verme
 24. Hakkı olmayan yere tecavüz
 25. Güveni kötüye kullanma
 26. Bedelsiz senedi kullanma
 27. Dolandırıcılık
 28. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 29. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 30. Çevrenin kasten kirletilmesi
 31. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 32. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 33. Mühürde sahtecilik
 34. Mühür bozma
 35. Resmi belgede sahtecilik
 36. Özel belgede sahtecilik
 37. Açığa imzanın kötüye kullanılması
 38. Suçu ve suçluyu övme
 39. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 40. Hayasızca hareketler
 41. Müstehcenlik
 42. Fuhuş
 43. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 44. İhaleye fesat karıştırma
 45. Edimin ifasına fesat karıştırma
 46. Bilişim sistemine girme
 47. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 48. Görevi kötüye kullanma
 49. Görevi yaptırmamak için direnme
 50. İftira
 51. Suç üstlenme
 52. Suç uydurma
 53. Yalan tanıklık
 54. Suçu bildirmeme
 55. Cumhurbaşkanına hakaret
 56. Göçmen kaçakçılığı
 57. İntihara yönlendirme
 58. Taksirle öldürme
 59. Kasten yaralama
 60. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

 

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır Ceza avukatı müvekkilinin Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarına bakar. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren davalarda müvekkiline hüküm kesinleşinceye dek hukuki destek sağlar. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Bu davalar sırasıyla:

 

 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 2. Soykırım
 3. İnsanlığa karşı suçlar
 4. Örgüt
 5. Kasten öldürme
 6. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 7. İşkence
 8. Cinsel saldırı
 9. Çocukların cinsel istismarı
 10. Reşit olmayanla cinsel ilişki
 11. Yağma
 12. Nitelikli dolandırıcılık
 13. Hileli iflas
 14. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 15. Parada sahtecilik
 16. Rüşvet
 17. Zimmet
 18. İrtikap
 19. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 20. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 21. Milli savunmaya karşı suçlar
 22. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 23. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

 

avukatları soruşturma aşamasında şikayette bulunma veya şüphelinin ifadesinin alınması, şüphelinin tutuklanması durumunda tutukluluğa itiraz etmesinden dosyanın ilk derece mahkemesi önüne gelip değerlendirilmesine kadar önemli bir görev üstlenecektir. Bununla beraber kanun yolu aşamalarında istinaf ve temyiz yerlerinde görevlendirilen avukatın dosyanın ilerleyişine etkisi oldukça fazladır. Avukatınızı seçerken avukatın iş tecrübelerini, sizinle olan ilgi ve alakalarını ayrıca dava konusuyla ilgili tecrübelerini de değerlendirmekte büyük fayda vardır.

 

avukatları;

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 • Tutukluluğa itiraz
 • Adli kontrole itiraz
 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Cezaevi ziyareti
 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 • İstinaf ve temyize

Gibi, ceza hukukuyla ilgili bir çok işlemi yerine getirir.

Nevizade Hukuk ve Danışmanlık - Ceza Avukatı olarak; ceza avukatı ve ağır ceza avukatı olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuz tüm Türkiye genelinde Ceza Hukuku alanında müvekkillerimize hukuki hizmet ve destek vermekteyiz.

Soru ve Sorunlarınız İçin
Bizimle İletişime Geçin